Photinia x fraseri 'Red Robin'

Photinia x fraseri 'Red Robin'1

Photinia x fraseri 'Red Robin'8

Photinia x fraseri 'Red Robin'9

Vu avec Monique du coté de Doussard